ЛОГОТИПИ

Лого дизайнът е важна област на приложение на графичния дизайн. Чрез него се предават определени стойности, които трябва да бъдат ясно и правилно разбрани от потребителите.